Meny

Marknadsundersökning om studenters attityder kring arbetsmarknaden i Göteborgsregionen

Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren arbetar aktivt med att skapa tillväxt och skapa nya möjligheter för Västsverige.  Ett sätt att göra det är genom att påverka politiska beslut. I dagsläget råder det en ojämn fördelning av myndigheter i Sverige då 163 myndigheter är placerade i Storstockholm och endast sju i Göteborgsregionen. Med bakgrund av detta genomförde HandelsMarketing en marknadsundersökning av studenter för att ta reda på om detta påverkar studenters attityder krings arbetsmarknaden och dess möjligheter i Göteborgsregionen. Samtliga tillfrågade var studenter på Göteborgs Universitet med studieinriktningar som kan leda till arbete inom myndigheter i framtiden. Resultatet av undersökningen påvisade att en stor andel av de tillfrågade studenterna inte såg en framtid i Göteborgsregionen till följd av bristen på utbud av arbete inom myndigheter.

#grafiskformgivning #kommunikation #strategi
Dela caset

Ses på en kaffe? Vi bjuder.
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.Kaffet är på bryggning, vi hör av oss när det är klart.