Meny

Social media strategi

Trädgårn

Trädgårn är en av Göteborgs främst profilerade restaurang- och nattklubbsverksamheter med många års erfarenhet bakom sig. Under året huserar många artister som håller stora konserter i husets välutrustade lokaler. Trots det breda utbudet upplevde man att restaurangverksamheten inte nådde den potential som fanns.

HandelsMarketing valde att ta fram en social media strategi som kunde agera styrdokument för samtliga administratörer på Trädgårn. Det underliggande syftet med strategin blev att öka engagemang och medvetenhet kring restaurangverksamheten i den kanal som används av den primära målgruppen. Detta genomfördes praktiskt genom att övergripande identifiera primär och sekundär målgrupp och i sin tur ta fram en enklare kommunikationsplan med olika typer av innehåll kopplat till dessa. HandelsMarketing tog även fram rekommendationer på olika plattformar och konkreta förslag på hur man skulle etablera och vårda sin närvaro.

Utöver det ovannämnda innehöll strategin även en hel del teoretiska kunskaper om sociala medier i allmänhet för att skapa en ökad förståelse och utbilda eventuella, framtida administratörer av kanalerna.

#kommunikation #strategi
Dela caset

Ses på en kaffe? Vi bjuder.
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.Kaffet är på bryggning, vi hör av oss när det är klart.