Meny

Social Media Strategi

Spionen

Götheborgske Spionen (Spionen) är en politiskt och religiöst obunden tidning som ges ut fyra gånger per år till studenter och anställda vid Göteborgs Universitet. Tidningen publicerar artiklar och annat innehåll specifikt anpassat till dessa.

HandelsMarketing fick i uppdrag att ta fram en social media strategi där fokus lades på att förtydliga hur, när och vilken typ av innehåll som tidningen ska publicera i sina sociala medie-kanaler. Det underliggande syftet med strategin var att etablera en känsla av närvaro bland sina följare samt att fungera som en attraktiv nyhetskanal för såväl nuvarande som potentiella läsare.

HandelsMarketing tog även fram rekommendationer på hur olika typer av innehåll kan anpassas för att både öka engagemang från läsarna såväl som för att erhålla en större reaktion från respektive inlägg. Strategin var specifikt utformat för att kunna fungera som en grundstomme i redaktionens arbete för hur man anpassar sitt innehåll ifrån webbaserade tidningsartiklar till ett mer lämpligt sociala medie-format.

#strategi
Dela caset

Ses på en kaffe? Vi bjuder.
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.Kaffet är på bryggning, vi hör av oss när det är klart.