Meny

KONVERTERA MERA I SOCIALA MEDIER

11 December, 2018

Idag råder det en konstant konkurrens om kundens uppmärksamhet bland alla miljontals aktörer på marknaden. Därför är det av yttersta vikt för företag att ständigt vara relevanta och attrahera kunder via olika plattformar, helt enkelt bryta sig igenom det så kallade bruset. Ett av de mest effektiva och lönsamma sätten att nå kunder är genom digital marknadsföring på sociala medier. En svårighet för många företag idag är dock hur man ska utnyttja de olika plattformarnas funktioner för att på bästa sätt öka konverteringsgraden. En kunskap som inte är helt självklar på arbetsplatser idag, men som vi på HandelsMarketing fick snabbdyka oss ner i på en av Be Better Onlines frukostföreläsningar.

Ett sätt för företag till att underlätta konverteringen är genom att sätta upp en strategi kring kundens köpresa. Det handlar om att använda sig av rätt sorts innehåll, på rätt plattform, med rätt placering. Allt beror på vem kunden är och var den befinner sig i sin köpresa. Köpresan består av fyra faser: SEE, THINK, DO, CARE som på olika sätt kopplas till en viss målgrupp, med ett specifikt utvalt innehåll som på ett strategiskt utvalt sätt placeras på olika plattformar.

SEE

Det första steget i kundens köpresa är see, denna fas berör alla kunder och målet är att skapa kännedom om ens företag. Innehållet i denna fas bör vara en kort video eller bild, med en kort och koncis tillhörande copy. Innehållet ska inte heller kräva någon action från mottagaren, utan fokus ska snarare ligga på att behålla mottagaren på plattformen. Placeringen av innehållet kommer ge bäst utslag om det publiceras i flödet på facebook/instagram eller på Youtube.

THINK

Det andra steget är think, det stadiet som uppkommer när kunden har visat ett intresse för produkten eller tjänsten. Syftet för företaget är istället generera en efterfrågan, vilket gör att innehållet med fördel kan vara en längre bild eller video på en minut. Syftet är helt enkelt att i början av videon skapa ett intresse men också uppmuntra till interaktion med kunden, genom att exempelvis ställa frågor. Placeringen av inlägget kan ske i flödet eller stories på Instagram/Facebook/Youtube.

DO

Den tredje fasen är den så kallade do-fasen. Där berörs potentiella kunder som visat mycket intresse för det som företaget säljer, målet blir därför att driva försäljning och nå de uppsatta affärsmålen. För att nå detta ska innehållet ha en tydlig bild på produkten eller tjänsten som säljs, och nyckeln är att det ska vara “lätt att göra rätt”. Kunden ska på så vis endast uppmanas till att göra en sak, klicka på den klickbara ytan för att köpa produkten. Fokus ska helt enkelt vara på produkten/tjänsten, till skillnad från tidigare stadier som snarare har fokuserat på företaget i sig. Det ska i detta inlägg vara enkelt att ta sig från sociala medieplattformar till företagets egna hemsida för att man inte ska förlora potentiella kunder i processen. Placeringen av inlägget ska vara i flödet, på stories eller på facebook messenger, för att på så sätt komma närmare kunden som har visat ett intresse av företaget och produkten.

CARE

Den sista fasen, som många företag tyvärr glömmer bort, är care. Denna fas är otroligt viktig eftersom den hjälper företaget att bygga långsiktig lönsamhet genom lojala och återkommande kunder. För att bibehålla befintliga kunder ska innehållet i inläggen vara intresseväckande, lite längre och gärna innehålla frågor som gör att kommentarsfunktionen på plattformarna används. Placeringen av denna typ av inlägg kan även här ske i flödet på facebook/instagram, på Facebook messenger eller på Youtube.

Nyckelpunkterna i dessa fyra stadier handlar om att inspirera och driva försäljning för att därigenom lyckas med konvertering. Genom att använda sig av rätt sorts innehåll och placering på rätt plattform i rätt fas kan företaget underlätta kundens köpresa. Vilket på sikt kan göra att de går från att ha kännedom om företaget och produkten till att bli en återkommande kund och därigenom öka företagets kundkrets.

Hoppas att du blev lika inspirerade som oss av få mer kännedom kring konvertering och hur det kan vara lönsamt och effektivisera ett företags marknadsföring. Håll dig uppdaterat på när nästa givande #BBOFRUKOST är på www.bebetteronline.se!

Dela med andra

Ses på en kaffe? Vi bjuder.
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.Kaffet är på bryggning, vi hör av oss när det är klart.