Meny

Marknadsundersökning om studenters attityder kring arbetsmarknaden i Göteborgsregionen

Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren arbetar aktivt med att skapa tillväxt och skapa nya möjligheter för Västsverige.  Ett sätt att göra det är genom att påverka politiska beslut. I dagsläget råder det en ojämn fördelning av myndigheter i Sverige då 163 myndigheter är placerade i Storstockholm och endast sju i Göteborgsregionen. Med bakgrund av detta genomförde HandelsMarketing en marknadsundersökning av studenter för att ta reda på om detta påverkar studenters attityder krings arbetsmarknaden och dess möjligheter i Göteborgsregionen. Samtliga tillfrågade var studenter på Göteborgs Universitet med studieinriktningar som kan leda till arbete inom myndigheter i framtiden. Resultatet av undersökningen påvisade att en stor andel av de tillfrågade studenterna inte såg en framtid i Göteborgsregionen till följd av bristen på utbud av arbete inom myndigheter.

#grafiskformgivning #kommunikation #strategi
Dela caset
Coffee or tea?

Ses på en kaffe? Vi bjuder.
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.Kaffet är på bryggning, vi hör av oss när det är klart.